OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.H.U. ALFA Jarosław Pawlik z siedzibą we Wrocławiu; adres do korespondencji ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław ; tel: 71 78 10 318; e-mail: shop@roommatesdecor.eu;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora, której stroną jest Pani/Pan, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) RODO,
b) zawarcia i wykonania umowy prowadzenia konta na stronie internetowej przez Administratora, której stroną jest Pani/Pan, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) RODO,
c) ustosunkowania się do zgłoszonych przez Panią/Pana roszczeń z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne produktów oferowanych przez Administratora, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) i c) ww. RODO,
d) marketingu bezpośredniego usług własnych na podstawie art.6 ust.1 pkt f) RODO,
e) marketingowym, w tym udziału w akcjach promocyjnych dotyczących produktów oferowanych przez Administratora, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO,
f) otrzymywania informacji handlowych od Administratora, w tym drogą elektroniczną na zasadzie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO,
g) otrzymywania informacji newsletter, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO,
h) realizacji płatności elektronicznej, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO;

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody – dane będą przetwarzane do czasu ustania celu wskazanego w zgodzie bądź do czasu wycofania tej zgody;

4. Odbiorcami danych osobowych w procesach przetwarzania w ww. celach będą:

a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem lub w imieniu Administratora i wyłącznie zgodnie z poleceniami,
b) w przypadku konieczności dostarczenia zakupionego przez Panią/Pana produktu przez Administratora dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia,
c) w przypadku korzystania z płatności elektronicznej podmioty świadczące usługi płatnicze wyłącznie w celu realizacji płatności;

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji ww praw prosimy o kierowanie wniosków na adres shop@roommatesdecor.eu;

6. Jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dot. przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych;

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych wskazanychw ust. 2) pkt a) i b) powyżej jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy; konsekwencją ich niepodania będzie brak sprzedaży Pani/Panu produktów oferowanych przez Administratora;

8. Na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu dopasowania reklam do preferencji klientów oraz analizowania ruchu na naszej stronie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdzie Pan/Pani w polityce prywatności strony internetowej wraz z informacją o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z urządzenia.